top of page

Nyckelord i vårt arbete är empati, trygghet och kärlek. Vi finns för våra klienter under hela resan mot ett rikare liv. 

Vi är utbildade samtalsterapeuter med psykosyntesen som grund.

 

Psykosyntesen utgår från en positiv tro på människans förmåga att utvecklas och lägger fokus på det friska och resursstarka.

 

Vi ser till hela människan och tillsammans med dig utforskar vi såväl din historia som ditt nuläge och ditt önskade läge i livet. Vi kan i våra samtal röra oss mellan dina mönster, dina tankar och känslor, dina behov och de begränsande tankar och annat som kan ligga i vägen för att du ska leva det liv du innerst inne vill. 

Här kan du läsa mer om psykosyntesen:

 https://psykosyntesforbundet.se/psykosyntesens-grundtankar/

Vi hjälper dig även med andra terapiformer som KBT, kognitiv beteende terapi, ACT och schematerapi.

 

Vi använder förhållningssätt och verktyg integrerat och utifrån det som är mest ändamålsenligt i den givna situationen.

 

Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg och välgrundad relation med våra klienter, då vi vet att det är av största vikt för ett gott resultat.  

Lämna din e-post så kontaktar vi dig

Vi hör av oss inom kort

Nära relationer är bland det mest meningsfulla i livet. Samtidigt kan dessa relationer vara en källa till frustration, smärta och en känsla av stagnation. Att leva i ett parförhållande är något vi behöver träna på, inte något vi har medfött. Det tycker vi är hoppfullt - det handlar om färdigheter som vi kan öva upp. Dessutom bär vi alla med oss mönster från uppväxten som kan triggas i nära relationer.  

 

Bristande kommunikation och kontakt är ofta orsaker till att det skaver i våra nära relationer och här finner man även lösningarna.  Med hjälp av en par- och relationsterapeut blir det lättare att belysa vad som ligger i vägen för trygghet,  äkta kontakt och fungerande kommunikation. 

Ibland kommer man till parterapi för att man vill få det bättre tillsammans. Ibland är anledningen att man vill ta reda på om man ska fortsätta tillsammans eller om man ska gå skilda vägar. Och ibland handlar det om att man vill dela på sig på ett så bra sätt som möjligt. Oavsett anledning är man välkommen till oss. 

 

Par och relation handlar inte bara om kärleksrelationer. Vi arbetar även med vänskaps- och familjerelationer som av någon anledning har börjat skava. Samma principer gäller här. Kontakt och kommunikation kan lösa mycket.   

Vi hämtar kunskap och inspiration från till exempel Imagoterapi, gestaltterapi, psykosyntes och empatisk kommunikation.   Du kan läsa mer här: 

https://www.imagoforeningen.se/

http://www.gestaltterapeuterna.se/om-gestaltterapi

Många unga som kommer till oss vill prata om egna och omgivningens förväntningar, prestation, relationer och drömmar. Det kan också handla om tyngre ämnen, så som ångest, psykisk ohälsa eller konflikter med kompisar eller inom familjen. 

 

Coaching kan kortfattat sägas vara en samtalsmetodik för att skapa förändring och stötta en person eller en grupp att nå dit man vill. 

I coaching av unga vuxna är vi övertygade om att alla besitter de resurser de behöver för förändring. Men vi vet att ett stöttande bollplank kan underlätta. Vi arbetar utifrån devisen att det inte finns några misslyckanden, bara man lär av resultatet och försöker igen. 

 

Vi kartlägger och analyserar nuläget för att tillsammans ta reda på vad som behöver förändras. Vi sätter tillsammans upp motiverande och realistiska mål, kartlägger potentiella hinder och tar reda på vad som krävs för att du ska hålla dig på vägen. 

 

Ofta ägnar vi en del tid åt att identifiera och ersätta begränsande föreställningar som skulle kunna lägga krokben för det du vill åstadkomma. Hur vi ser på oss själva och våra möjligheter spelar större roll än vi ofta tror. 

Coachens verktyg är att aktivt lyssna, ställa kraftfulla frågor, sortera det du berättar och att utmana och stötta dig. Varmt välkommen!

bottom of page